فرم ثبت نام باشگاه مشتریان

*کاربر محترم لطفا به تمام سوال ها پاسخ صحیح بدهید
سریال شناسنامه
نام پدر
نام خانوادگی
نام
تاریخ تولد
محل تولد/محل صدور
تاریخ صدور
شماره شناسنامه
ایمیل
تلفن ثابت
شماره مو بایل
شماره ملی
آدرس
توجه: حجم ارسال 500 کیلوبایت . حتما عکس 3*4 رنگی و در سال جاری گرفته باشید